DEN SALIGA FASTETIDEN 2019

“Step out of the traffic! Take a long, loving look at me, your High God, above politics, above everything.” (Psalm 46:8-10 MSG)

Eugene Petersons översättning fångar mycket av det som den stora fastan går ut på. Att skapa förutsättning och mötesplatser för ett kärleksfullt möte med den levande, allsmäktige Guden som blivit människa i Jesus Kristus.

Peter Halldorf skriver i sin lilla bok om fastan följande:

”Som fri och därmed ansvarig för sitt liv, väljer varje människa vad hon ska säga ja och nej till. Våra val formar oss. Vi står i vår fulla rätt att slösa bort vårt liv. Vi har också möjligheten att bevara vår värdighet. Vi kan hänge oss åt det som deformerar vårt ansikte. Vi kan också överlåta oss åt det som förädlar vår själ.

Vad det blir av våra liv står inte i förhållande till vår förmåga att lyfta oss själva i håret, utan till vilka makter vi allierar oss med.”

Under fastetiden får vi nåden och möjligheten att stanna upp och reflektera över vart vi är på väg. Vi får möjlighet att gensvara på vår djupaste längtan. Ta steg som hjälper oss att prioritera det som är viktigaste i vårt liv. Omvändelsen är inte något som är en engångsupplevelse, under hela vårt liv behöver vi stanna upp, orientera oss och vända oss rätt! När vi får korset tecken av aska på vår panna symboliserar det just denna önskan om att på rätt sätt ta vara på vårt korta liv och leva rättvända! Askan får oss att tänka på vår otillräcklighet och vårt livs ändlighet, korset däremot talar om vår tro på och vårt hopp om att det kan uppstå nytt liv ur vår otillräcklighet och bräcklighet bara vi är beredda att stanna upp, orientera oss på nytt och vända om.

Fastetiden kan sägas handla om fyra ting:

Fastetiden är en tid av gallring, då vi bereder mer rum för växt i vårt liv.

Det är en tid av gränsdragning – då vi sätter ner foten mot krafter, makter och begär som vill leda oss vilse.

Det är en tid av salig enfald – då vi inser att vi inte kan göra allt, vara allt, hinna allt, utan då vi får välja något och leva i det.

Det är en tid för möten, fördjupade möten med den levande Guden och vår nästa. Mötesplatser där vi får smaka och se att Herren är god. Men också att konkret få möta vår nästa. Här finns också en viktig dimension av att kämpa för sin nästa, läs gärna Jesaja 58.

Om jag nu längtar efter att lära känna Guds kärlek på djupet, få bli hel som människa, då behöver jag med psaltarens ord, Step out of traffic!

Då behöver vi nu inledningsvis i fastan ställa frågor som: Vad är det i mitt liv som riskerar få för stort utrymme, som lätt drar iväg med mig i en riktning jag egentligen inte önskar? Vad är det som behöver dö en smula för att jag skall kunna leva mer helhjärtat?

Om fastetidens stora mål är att få se Gud och höra honom tala måste vi ställa frågorna vad det finns för brus som dränker han röst, vilka skrymmande ting i vårt liv som skymmer sikten så att vi inte ser Gud?

Kyrkan har ofta talat om bukens, öronen och ögonens fasta. 
Det är något som även vi kan rikta in oss på. I vår tid hetsas vi av makterna att konsumera mera, att vara ständigt uppdaterade och hänga med i allt, vi hetsas till att vara effektiva och ha många bollar i luften. Att vara synlig, att få bekräftelse, att njuta, står i centrum i vår kultur. Kanske ska vi ta strid mot dessa demoner på ett särskilt sätt under dessa fyrtio dagar! Radikalt minska på informationsintaget, dra ner på konsumtionen, äta långa luncher, välja långsamheten, praktisera Matt 6 på ett konkret sätt, utvidga bönen, givandet och försakelse i det tysta, i det fördolda, utan att få uppmärksamhet och bekräftelse!

Fastetiden är den stora städningens nåd. Vi kallas inte till att bli neurotiska och inkrökta i oss själva, men det är bra att någon gång per år göra en storstädning, stanna upp och ta ut riktningen på nytt.

Men fastan är inte bara en tid av askes, gallring och dra gränser, det handlar också om att odla. Nu har vi möjlighet att på ett särskilt sätt stilla ner oss och besinna att Herren är Gud och också bli uppmärksam på att Gud vill kommunicera med oss och även bli medveten på våra egna reaktioner på Guds tilltal och beröring i våra liv.

Att läsa Bibeln långsamt under bön för att få möta och se Gud och sig själv
Att flitigt delta i gudstjänster för att bli närvarande hos den Gud som alltid är närvarande i våra liv.
Att ägna sig åt att medvetet försöka känna in och registrera Guds verksamhet och närvaro i allt i livet, men kanske framförallt i sådana delar som har en kontemplativ karaktär; naturen, musiken, stillheten, gudstjänsten, bönen osv.

Det finns en styrka i att vi firar fastan tillsammans, det uppstår en gemensam kraft i gemenskapen.

Till sist några vägledande ord för fastetiden:

De gamla talar alltid om det lilla måttet! Alltså, ta inte i så du spricker. Utan välj det som du känner är rimligt och överkomligt.

Ge inte upp om du faller, fortsätt bara! Det är heller aldrig försent att börja!

Döm inte din nästa. Det du väljer att avstå ifrån måste du med glädje bejaka att någon annan gör!

Fastan är ingen andlig merit, ingen prestation som gör att Gud gillar dig mer! Fastan är inte till för Guds skull utan en gåva för vår salighets skull!

Införskaffa gärna en fastebok, mitt tips är Peter Halldorfs nya bok: Spåren till det fördolda – betraktelser i fastan. Att läsa ett kort kapitel om dagen och reflektera och meditera och be över det som berör. Boken finns att köpa i samband med Uniteds gudstjänster.

Den stora fastan inleds askonsdagen den 6 mars. United bjuder in till Askondagsmässa i Sta Mariakyrka kl 19.30. Predikan av Johan Pernryd och nattvard under ledning av Jonas Nordén. Välkommen!

Magnus Tunehag