Givande

GIVANDE

Bibeln talar om generositet och givande som en naturlig del av varje kristens liv. Den troende uppmanas att ge av glädje, uppoffrande och regelbundet. Guds nåd är förutsättningen och grunden för vårt givande. Allt vi har är en gåva från Gud som vi fått att förvalta. Vi ger för att uttrycka vår tacksamhet till Gud för hans nåd och trofasthet mot oss. Vi ger av fri vilja, efter vår förmåga. Vi uttrycker vår kärlek i handling genom att ge, inte bara när vi känner för det, utan regelbundet enligt ett seriöst och genomtänkt beslut.

Bli en månadsgivare!

I United Öresundskyrkan är det fasta månadsgivandet ryggraden i vår ekonomi och den viktigaste och största inkomsten för att finansiera församlingens verksamhet och spridningen av evangeliet. Du väljer själv ett belopp som du överlåter dig till att ge varje månad.

För över ditt månadsgivande direkt till något av församlingens konton, se nedan. Oavsett vilket sätt du väljer önskar vi att du märker din överföring med ”Månadsgivande”.

Sätt in din gåva

Du är alltid välkommen att ge en gåva till församlingens verksamhet i samband med våra gudstjänster eller via en insättning till något av våra konton:

Bankgiro: 5516-7530
Plusgiro: 61 88 89-0
Swish: 1233 699 170

Om du har frågor om givande och ekonomi kan du vända dig till styrelsen via e-post styrelsen@united.nu

Tack för din gåva!