Jesu dop

Kort sammanfattning från predikan av Magnus Tunehag, söndagen 7 januari 2018.

(Dagens texter: Jesaja 42:1-7, Apostlagärningarna 18:24-19:6, Matteusevangeliet 3:13-17)

(Lyssna på hela predikan från Itunes här)

– Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande? När Paulus mötte dessa lärjungar i Efesos var det något som skavde inom honom, något stämde inte, därför ställer han sin kontrollfråga: Fick ni den helige Ande när ni kom till tro? Lärjungarna visste inte vad han pratade om, det enda det visste av var Johannesdopet. Men det dopet var ett förberedelsedop.

Jesus har kommit och vunnit seger och nu är den nya tidsåldern här och kännetecknet på det är Andens närvaro och verksamhet och vi får del av det i och med att vi döps till Kristus.

Vad kännetecknar Guds rike i den här tiden?

1. De troende talar i tungor och profeterar

Men det står för mer än privata, exotiska, karismatiska upplevelser, vi förs in i en ny nära, förtrolig gemenskap med Gud och vi får hjälp att leva ett sant helgjutet liv som är grundat i Guds stora löften. Så kan man också översätta tungotal och profetia.

Det nya är tungotalet. Paulus talar i Romarbrevet att Anden ber inom oss, utan ord. I samma kapitel talar han om att vi förs in i en relation till Gud, genom Andens verksamhet, så att vi kan ropa Abba Fader! I det gamla förbundets tid såg man mer Gud som landsfader som man hade indirekt kontakt med men genom Guds rikes ankomst så förs vi nu in i en personlig relation med Gud, full access, 24/7!

2. Dopet som förvandlar

När vi döps, döps vi i våra gamla kläder som symbolisera vårt gamla liv och vår bortvändhet från Gud och när vi stiger upp ikläder vi oss vita kläder som symboliserar syndernas förlåtelse och ett nytt liv.

För Jesus är ritualen omvänd. Jesus döps inte för att få förlåtelse för sina synder, han döps för att förbereda sig för sitt blodsdop. Han har inga synder att begrava utan han ikläder sig hela mänsklighetens synder och bär dem sedan steg för steg upp mot korset.

3. Gud segrar genom utblottelse

Guds rike är ett annorlunda rike. Det är ett upp-och-nervänt universum. Judarna längtade efter sin Messias, sin befriare, frälsare, en stark ledare som skulle föra rätten till seger. Så det var givet att man, utifrån ingrodda mänskliga föreställningar, förväntade sig en «Rambo- Messias». Men sen finns ju också dagens text från Jesaja som komplicerar bilden:

”Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han skall föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten. Han skall inte tyna bort eller knäckas, innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning.” (Jesaja 42:1-4)

Guds rike kommer inte med makt, våld, hot, intriger och genom att döda och krossa sina motståndare på mänskligt vis, det kommer i ödmjukhet, i det fördolda, i tysthet och genom att låta sig knäckas och dö – så vinns segern över ondskan.

4. Det knäckta strået och den flämtande lågans församling

Guds kärlek, trofasthet och godhet är ju förunderlig. Vem tycker det är någon ide att rädda ett knäckt strå eller ge sin tid åt en flämtande låga?

Och vad kan dessa överhuvudtaget bidra med? Men evangeliet är att Gud aldrig ger upp på oss. Där vi ser att det är kört, där inte vi ser en framkomlig väg, när vi tycker att hoppet är ute så fortsätter ändå Gud att verka i våra liv.