Låt mig få se din härlighet

Kort sammanfattning från predikan av Kai Johansen, söndagen 14 januari 2018.

(Dagens texter: Andra Moseboken 33:18-23, Efesierbrevet 1:7-14, Johannesevangeliet 2:1-11)

(Lyssna på hela predikan från Itunes här)

Dagens texter har en sak gemensam som vi skall titta på idag och det är Guds härlighet. I Andra Moseboken möter vi en längtan som jag känner berör mig i Mose bön: Låt mig få se din härlighet. I Efesierbrevet försöker Paulus beskriva den härlighet som Gud i sin nåd har skänkt oss och i evangelietexten läser vi att vinmiraklet i Kana inte var ett inlägg i alkoholdebatten, men det blev gjort för att Jesus ville uppenbara sin härlighet.

Men vad menas så med härlighet? Var är Guds härlighet när jag vaknar måndag morgon? Var är Guds härlighet för studenten som kämpar med sitt plugg eller för trötta småbarnsföräldrar?

Epifania, som är tiden vi är inne i nu i Kyrkoåret har som mål att hjälpa oss med detta. Epifania betyder uppenbarelse och vi berör alltså texter som uppenbarar för oss att denna människan som föddes åt oss i Julen är Gud själv.

1. Han uppenbarade sin härlighet

Vi läste i evangelietexten att Jesus uppenbarade sin härlighet. Vad är det för härlighet vi ser här?

Det är två sidor vid Guds härlighet jag vill du ska se idag. Det ena är syndernas förlåtelse och det andra är att Gud möter våra vardagliga behov.

För det första så griper Jesus här in i en situation där brudgummen och hela hans familj är i färd med att tappa ansikte totalt. En social katastrof håller faktisk på att inträffa. Att gå tom för vin i ett bröllop på den tiden är som att bli tvungen att gå naken genom Malmö en varm sommardag därför att du har tappat bort dina kläder.

Ingen människa kunde rädda situationen i det här bröllopet. Katastrofen var ett faktum, det var bara en tidsfråga innan ryktet började gå i Kana om familjen som gick tom för vin i ett bröllop med säkert flera hundra gäster.

Då uppenbarar Jesus sin härlighet genom att inte bara rädda situationen, men att göra den bästa vinen någon nånsin hade smakat i Kana. Katastrof ble vänd till beröm för familjen. Det är nåd, och det är precis i Guds nåd att han härlighet syns bäst. Nåd, barmhärtighet och omsorg är Guds starkaste förmåga och där vi ser hans härlighet bäst. Och det blir också en bild på vår synd. När vi står där nakna, avslöjade och fyllda av skam, så kommer Jesus med sin nåd och räddar oss. Han ger oss kläder, han vänder vår brist till överflöd. Miraklet är alltså inte främst att han gör vatten till vin, men att han räddar en familj från skam och fyller deras behov till överflöd.

2. Härligheten finns i Honom

I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. (Efesierbrevet 1:7)

Detta är en del av Paulus lovprisning av Guds härlighet, «to the praise of Gods glorious grace» som det står i en engelsk översättning. Och i denna lovprisning är det ett uttryck som går igen och det är «I honom».

En definition på Guds härlighet är: Guds uppenbarade närvaro. Det är nånting märkbart för oss människor. Det är ingen andliga trans du måste in i för att se den, nej, den finns i en människa som också är Gud. Vill du har mer av Guds härlighet? Ta emot mer av Jesus. Och var finns han? I Ordet och Bordet och i bönen genom sin Ande.

Jag tror på en härlighetsteologi som förkunnar att härligheten finns i Kristus. Den perverterade härlighetsteologin försöker använda Gud till att få mer av allt man begär. Medan den rätta härlighetsteologin som är korsteologi är villig att förlora allt för att få mer av Gud själv. Därför att det finns inget härligare än när ditt hjärta förtröstar på att Kristus är allt du behöver.

Men vad kommer först? Tro eller härlighet? Vi fattas Guds härlighet, men vi kan få den tillbaka genom att tro. Problemet är bara att ingen tror, alla går sin egen väg. Så vad gör vi? Vi kan ingenting göra, men Gud gör nånting.

Jesus kommer till vår syndiga värld, där ingen tror på honom, eller söker honom, eller vill ha hans härlighet. Och han visar sin härlighet för att vi ska tro, så vi kan få hans härlighet. Det är verkligen goda nyheter.

Härligheten kom först. Det börjar med Gud. Han kom och uppenbarade sin härlighet för oss. Han söker oss, även när vi inte söker honom.

3. Låt mig få se din härlighet

Mose var i en desperat situation och han förstod att bara med Guds hjälp kunde han leda Israelsfolket och därför utbryter han: Låt mig få se din härlighet:

Mose sade: »Låt mig få se din härlighet!« Herren svarade: »Jag skall låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag skall ropa ut namnet Herren inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot.« (Andra Moseboken 33:18-19)

Svaren Moses får är egentligen en sammanfattning av vad vi redan har fördjupat oss i. Guds storhet, hans namn som är uppenbarad i Jesu Kristus och hans nåd och barmhärtighet. Detta är Guds härlighet.

Men det är också ett fjerde perspektiv i detta och det är det att Gud säger: Jag vill vara nådig och barmhärtig mot den jag vill. Detta syftar på Guds utväljelse och kommer igen i texten i Efesierbrevet.

En mycket tröstrik och stor del av Guds härlighet är hans allmakt och utväljelse. Vi kommer aldrig fatta den, men vi kan få tröst av den. När vi står inför ett nytt år vet vi inte vad som möter oss, men ber vi «Låt mig får se din härlighet» så är det också en bön om att få överlämna till Gud allt som har hänt och som händer i vårt liv i Guds händer.

Gud jag ber, låt mig få se din härlighet, 

låt oss som din församling få se din härlighet i 2018.

Möt våra brister. Fyll våra tomma kärl med din Helig Andes vin.

Låt oss fröjda oss i din nåd och förtrösta på din allmakt.

Amen.