PRESSMEDDELANDE: UNITED GLOBAL BLIR RE:FORMERA

Malmö den 8 januari 2018

Över hela världen sker en rörelse mot kyrkans centrum där många upptäcker och öser ur de rika källor som finns i vårt gemensamma arv. Med stor glädje ser vi hur intresset kring reformatorisk kristendom och ekumenik även växer i vårt land. Därför breddar vi nu vårt nätverk genom att byta namn, introducera nya former för delaktighet och bjuda in flera att vara med. 

Sedan 2010 har nätverket United Global Network haft sin bas i Malmö. Nätverket skapades för att inspirera till församlingsplantering och församlingsbyggande, och församlingar har planterats främst nationellt men också internationellt. Nätverket har hela tiden existerat för att vara en resurs för självständiga församlingar; samfundsbygge har aldrig varit tanken. Alla församlingar i nätverket har från start varit en egen juridisk enhet med ett eget ledarskap. Församlingarna har också varit förankrade i nationella kyrkosamfund, här i Sverige har Pingst FFS utgjort samfundsförankringen. Flera av de nystartade församlingarna såg det som naturligt att initialt existera under namnet United. Därigenom fick man hjälp att forma identitet och fick dragkraft i nyplanteringen.

I takt med att församlingarna har utvecklats har de också funnit sin egen väg framåt, samtidigt som nätverket har bidragit med gemenskap och resurser för konferenser, ledarträning, församlingsplanteringskurser och retreater. Samtidigt har andra församlingar, pastorer, präster och församlingsbyggare från olika samfund upptäckt nätverket, funnit samhörighet, inspiration och vill vara delaktiga. Redan under hösten 2016 togs därför ett gemensamt beslut om att börja avveckla nätverket i sin nuvarande form, frigöra det från dess direkta koppling till namnet United och den specifika utvecklingen i Malmö.

Från och med årsskiftet omdefinieras nätverkets syfte och byter därför namn till Re:formera. Under 2018 påbörjas arbetet med att etablera en ny och bredare plattform för nätverket med ett fokus på att samla, betjäna och inspirera lokala församlingsbyggare. Vi hoppas att nätverket i sin nya form kan bli en viktig plattform för olika traditioner att mötas och förenas kring ett tydligt evangeliskt centrum.

Tanken med Re:formera är att vara ett ekumeniskt nätverk för reformatoriskt församlingsbyggande som förvaltar och fördjupar, förnyar och förenar kyrkans rika arv från fornkyrkan till frikyrkan. Vi vill vara ett nätverk för pastorer och präster som bygger lokala församlingar där evangelium rent förkunnas, sakramenten rätt förvaltas och Guds rike klart gestaltas i gudstjänsten och formar en församlingsgemenskap som präglas av efterföljelse och ett tydligt missionalt och diakonalt arbete. Vi vill verka för kyrkans reformation, expansion och synliga enhet.

Re:formeras initiativtagare och koordinator är Magnus Persson, Malmö. En ekumenisk lednings- och arbetsgrupp kommer att formas i samförstånd med årets första nätverkssamling.

Re:formeras årliga konferens hålls i samband med UNITED OPEN i Sankta Maria kyrka i Malmö den 26-28 April med James K.A. Smith (USA) som huvudtalare. Övriga talare blir Peter Halldorf (Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby), Karl Inge Tangen (Rektor vid Högskolan för ledarskap och teologi i Oslo, Norge), Kerstin Oderhem (Missionsföreståndare för EFS), Mikael Löwegren (Författare och präst i Mariakyrkan, Ljungby) samt Magnus Persson (Pastor i United, Malmö och koordinator för nätverket Re:formera).

För United Global Network
Daniel Stenmark, Christoffer Svartdahl, Jakob Rönnerfors, Randy Sroschenski, Magnus Persson