Guds oändliga godhet

Kort sammanfattning från predikan av Magnus Tunehag, söndagen 28 januari 2018.

(Dagens texter: Jeremia 9:23-24, Första Korinthierbrevet 1:1-3, Matteusevangeliet 20:1-16)

(Lyssna på hela predikan från Itunes här)

Vad går du igång på? Vad är det som väcker den djupaste glädjen inom dig? I all andlig vägledning är detta den avgörande utgångspunkten till att förstå sin kallelse och livsval. När vi väl fått kontakt med och igenkänt vår djupaste vilja och glädje är den i samklang med Guds vilja. Jag har vuxit upp med undervisning som målat bilden av att Guds vilja och önskan med mitt liv ofta står i strid med det jag tycker om och vill. Men det är fel. Det vi uppmanas till att ge upp och offra för Gud är inte vår längtan och vår glädje utan vår synd och misstro. 

Men vad är det Gud går igång på? Vad är hans djupaste vilja och glädje? Texten i Jeremia avslöjar för oss Guds brinnande passion:

”Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden, för i det har jag min glädje, säger Herren.” (Jeremia 9:24)

Gud är god och handlar med godhet, kärlek och nåd gentemot oss. Men vi är inte helt bekväma med Guds godhet. Guds godhet är som en framkallningsvätska, när vi doppas ner i den träder flera bilder av oss fram.

I dagens evangelietext reagerar man med ilska på Guds godhet. ”Ser du med onda ögon på att jag är god? Guds godhet kan bland annat framkalla tre saker inom oss:

1. Guds godhet avslöjar att vi sitter fast i prestationstänkande, jämförelse och avundsjuka. 

Liknelsen i Matteusevangeliet handlar inte om fackliga avtal och rättvisa löner utan om vårt möte med en nådefull och god Gud. Problemet för arbetarna i texten är ju inte att de fick vad som var avtalat, utan att andra fick lika mycket, som de inte var förtjänta av, enligt de första arbetarnas åsikt. Och här tror jag det finns en stor igenkänningsfaktor hos oss. Om det bara var Gud och jag i världen skulle det inte vara något problem med att Gud är nådefull och översvallande god, men när han visar detsamma mot nästen blir vi arga.

2. Guds godhet väcker vårt syndamedvetande

Vad är det som får Petrus att inse att han är en syndare i berättelsen om fiskfångsten i Lukasevangeliet 5:1-11? Har Jesus pekat ut alla hans hemliga synder för honom, har han förkunnat alla Guds bud som Petrus borde följa? Nej, han har bara gett Petrus hans livs drömfångst! Och i mötet med den oförtjänta och oväntade välsignelsen inser Petrus att han inte är värdig sådan godhet. En sådan belöning kan bara de få som har förtjänat den! Paulus skriver i Romarbrevet:

”Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse?” (Romarbrevet 2:4) 

3. Guds godhet väcker sann tillbedjan och tacksamhet i våra liv 

”Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva?” (Första Korinthierbrevet 4:7)

Man kan betrakta sitt liv som en gåva eller som en prestation, det ena synsättet väcker tacksamhet och ödmjukhet och föder den goda gemenskapen, det andra göder en hopplös självcentrering och leder till fiendskap och avund.

Tillbedjan hör samman med förundran, en förmåga som många av oss förlorat. På grund av stress, hets på sociala medier och inkrökthet i oss själva har vi blivit blinda för Guds mirakler i vårt liv. Gud uppenbarar sin härlighet i stort som smått. Gåshudsupplevelserna är en form av tillbedjan. Och här har vi stor utvecklingspotential, ett mål under fastan kan vara att räkna dina gåshudsupplevelser och tacka Gud! Varje njutning i ditt liv kan bli en kanal för tillbedjan eller ett sänke som drar dig djupare in i självcentrering.

Vad är det Gud går igång på?

I dagens Psaltarpsalm stod det, allt vad Herren gör är nåd och trofasthet. Och det står något märkligt i Johannesprologen när han beskriver Jesus:
Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Det hebreiska ordet för nåd kan översättas med råge, mer. Vad går Gud igång på?

Att med råge och mer och mer visa dig nåd – det är vår räddning!