UO18 talare

(RE)FORMATION – OM FORMER OCH FORMANDE

Välkommen till Malmö och vår årliga konferens kring församlingsbyggande 26-28 april 2018!

Trons fördjupning och formation, att fostra och forma kristna människor till en tillvaro som präglas av tro, tillbedjan och tjänst är en central del av kyrkans uppdrag som ingår i missionsbefallningen »att göra lärjungar«. Guds plan är att skapa ett folk som återspeglar hans vilja och väsen. Tidsandans sekulära liturgier deformerar oss och för oss bort från detta Guds mål. Den formar oss, ofta på ett undermedvetet plan, att söka förkroppsliga och reflektera alternativa och världsliga visioner av det goda livet. Kulturen vill inte bara forma vad vi tänker utan vad vi älskar och strävar efter. Kyrkans uppgift är därför att genom gudstjänstens liturgi re-formera oss i enlighet med Guds plan. Denna reformation är en process som över tid formar oss till Kristuslikhet. Och här är det tydligt att innehållet inte kan skiljas från formen. Alla former är formativa, först formar vi former som i sin tur formar oss.

Därför hör frågan om god teologi intimt samman med god liturgi. Teologi kan man på ett plan lära sig i klassrummet, men på ett djupare plan lär man sig teologi i kyrkorummet genom gudstjänstens liturgi. Liturgi är därför inget annat än teologi »in action«, gestaltad och förmedlad i gudstjänsten. Den formar sakta men säkert våra tankar, hjärtan och handlingar genom att den på ett repetitivt sätt förmedlar Guds levande och verksamma Ord till oss som deltar i gudstjänsten. Vi ska alltså inte låta gudstjänsten begränsas till kognitiv information eller känslosam inspiration utan låta tron sätta sig i hela kroppen. Paulus uttrycker detta på följande sätt:

»Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild« (Rom 8:29).
»Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom« (Rom 12:1-2).

Därför behöver vi tala om kyrkans uppdrag i perspektivet av former för formande. Som lärjungar behöver vi en livsrytm att följa genom dagen, veckan och året som rotar oss i och riktar oss mot Kristus. Vi formas inte bara av det vi tror, tänker eller vet utan av de handlingar vi regelbundet gör. Med Aristoteles ord: »Vi blir vad vi regelbundet gör« eller med Augustinus kristna parafras: »Vi blir vad vi tillber.« Eller tesen som konferensens huvudtalare driver: »You are what you love – the spiritual power of habits.«

Årets konferens kommer att kretsa kring dessa frågor med utgångspunkt i huvudtalarens bok. Det är därför med stor glädje som vi presenterar James K.A Smith som konferensens huvudtalare. Tidskriften NOD introducerade honom nyligen i en artikel med följande ord: »Filosofen och författaren James K.A Smith har etablerat sig som en av de mest kreativa kristna tänkarna i den amerikanska kontexten. Hans böcker kännetecknas av föreningen mellan filosofisk teori, teologisk insikt och samtida kulturanalys.« Smith har en alldeles speciell förmåga att förklara ritualens formativa kraft och lyfter på ett relevant sätt fram det liturgiska livets rikedomar för en ny generation. Smiths bok »You are what you love« som konferensen hämtar sitt tema och innehåll från blev utsedd till årets bok av Christianity Today 2017 i två kategorier.

Förutom James K.A Smith medverkar även flera andra talare, se nedan.

Välkommen till MALMÖ och UNITED OPEN 2018!

Magnus Persson
Pastor i United Öresundskyrkan, nätverksledare och värd för konferensen

 


TALARE

James K.A Smith – Filosof och författare från USA (se mer information ovan)
Peter Halldorf – Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby
Karl Inge Tangen – Rektor vid högskolan för ledarskap och teologi i Oslo, Norge
Kerstin Oderhem – Nationell Missionsföreståndare för EFS
Mikael Löwegren – Författare och präst i Mariakyrkan, Ljungby
Magnus Persson – Pastor i United Öresundskyrkan och koordinator för nätverket Re:formera

 


PROGRAM

Torsdag 26 april 
19:30 Unitedmässan – en ’helkyrklig’ mässa som förenar olika traditioner till andlig förnyelse och trons fördjupning. Predikan: Magnus Persson “Helkyrklighet – hela evangeliet genom hela kyrkan för hela människan i hela världen”. Nattvard: Marie-Louise Nilsson. Mingel och gemenskap efteråt.

Fredag 27 april 
09:00 Incheckningen öppnar
10:00-10:30 Lovsång
10:30-11:15 Seminarium James K.A. Smith “You are what you love, del 1”
11:15-11:45 Kaffe
11:45-12:30 Seminarium James K.A. Smith “You are what you love, del 2”
12:30-14:30 Lunch
14:30-15:15 Seminarium Kerstin Oderhem “Former som formar: om vägar till kyrkans förnyelse och världens mission”
15:15-15:45 Kaffe
15:45-16:30 Seminarium Mikael Löwegren “Former som formar: som man firar gudstjänst så tror man och så blir man”
19:00 Re:formera Nätverksmiddag för pastorer och präster (separat anmälan)
19:00 Mingel och mat på uteställe i stan, för alla konferensdeltagare

Lördag 28 april 
09:00 Incheckningen öppnar
09:30-10:30 Morgonmässa. Minipredikan av Magnus Persson. Nattvard: Mikael Löwegren
10:30-11:15 Seminarium Peter Halldorf “Former som formar: om tidebön och personligt andaktsliv”
11:15-11:45 Kaffe
11:45-12:30 Seminarium Karl Inge Tangen “Former som formar: om sunt och osunt ledarskap i kyrka och samhälle”
12:30-14:30 Lunch
14:30-15:15 Seminarium med James K.A. Smith  “You are what you love, del 3”
15:15-15:45 Kaffe
15:45-16:30 Seminarium med James K.A. Smith “You are what you love, del 4”

Med reservation för ändringar. 

 


INFORMATION

Konferensen hålls i S:ta Maria kyrka, Södervärnsgatan 8, mitt i centrala Malmö (visa på karta).

Vid frågor eller för mer information var vänlig att mejla info@united.nu.

Arrangör: United Öresundskyrkan och Nätverket Re:formera

 


ANMÄL DIG HÄR NEDAN

NOTERA: Anmälan är bindande och ev. avgifter betalas ej tillbaka. Måltider, utöver kaffe, ingår inte i konferensavgiften (förutom för barn). Arrangörerna reserverar sig rätten att vid behov göra ändringar i programmet.